UNTHA Polska Sp. z o.o.

Producent niezawodnych rozdrabniaczy do tworzyw sztucznych, metali, papieru, ZSEE, odpadów komunalnych oraz do niszczenia dokumentów i danych

UNTHA Polska Sp. z o.o.

Pozostałe zastosowania

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym znajduje się wiele cennych surowców. Ponowne wykorzystanie tych surowców możliwe jest dopiero po ich wyseparowaniu z odpowiednio rozdrobnionego złomu elektrycznego i elektronicznego. Rozdrabniacze UNTHA z opatentowanym czterowałowym systemem tnącym oraz sitem perforowanym idealnie nadają się do rozdrabniania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

We współpracy z niemieckim oddziałem UNTHA Deutschland GmbH oraz firmą URT Umwelt- und Recyclingtechnik GmbH, korzystając z ich doświadczenia, możemy oferować naszym klientom kompletne linie do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (linie do recyklingu AGD, płytek PCB, kabli, itp).

Do rozdrabniania złomu elektrycznego i elektronicznego polecamy następujące rozdrabniacze:
 • S120 (rozdrabniacz dwuwałowy)
 • RS50/60/100 (rozdrabniacze czterowałowe)
 • RS150 (rozdrabniacz czterowałowy)

Przykładowe zastosowania:

 • Urządzenia elektroniczne
 • Płytki obwodu drukowanego
 • Kable
 • Sprzęt AGD
 • Komputery
 • Lodówki
 • Kuchenki elektryczne
 • itp.

Rozdrabniacz czterowałowy RS150 Rozdrabniacz czterowałowy RS150

Odpady niebezpieczne

Rozdrobnienie jest jednym z pierwszych etapów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Niezawodne rozdrabniacze przemysłowe UNTHA, przeznaczone do rozdrabniania tego typu odpadów, wyposażone są w noże tnące o bardzo długiej żywotności, dzięki czemu kontakt z substancjami niebezpiecznymi ograniczony jest do minimum. W swojej ofercie posiadamy rozdrabniacze przemysłowe do rozdrabniania odpadów niebezpiecznych, odpadów medycznych, baterii, itp.

Do rozdrabniania odpadów niebezpiecznych polecamy następujące rozdrabniacze:
 • S120 (rozdrabniacz dwuwałowy)
 • RS50/60/100 (rozdrabniacze czterowałowe)
 • RS150 (rozdrabniacz czterowałowy)

Przykładowe zastosowania:

 • Odpady medyczne
 • Odpady radioaktywne
 • Odpady chemiczne
 • Odpady z warsztatów samochodowych
 • Baterie
 • Zanieczyszczone tekstylia
 • Filtry olejowe
 • itp.

Rozdrabnianie odpadów niebezpiecznych Rozdrabnianie odpadów niebezpiecznych

Odpady organiczne

Nasze rozdrabniacze stosowane są do rozdrabniania szerokiej gamy odpadów organicznych- począwszy od odpadów zielonych, poprzez odpady spożywcze, produkty przeterminowane, aż po odpady z ubojni. Rozdrabnianie odpadów organicznych (często zapakowanych, niejednorodnych) ma na celu ich optymalne przygotowanie do procesu fermentacji. Czterowałowe, wolnoobrotowe rozdrabniacze UNTHA z serii RS zapewniają niezawodność procesu rozdrabniania odpadów organicznych. Dla tego konkretnego zastosowania zostały wyposażone w specjalny system tnący ze specyficznym zębem i geometrią szczeliny cięcia. Odpady organiczne nie stanowią dla naszych maszyn żadnego problemu.

Do rozdrabniania odpadów organicznych polecamy następujące rozdrabniacze:
 • RS30/40 (rozdrabniacze czterowałowe)

Przykładowe zastosowania:

 • Odpady zielone
 • Odpady organiczne
 • Produkty spożywcze wraz z opakowaniem
 • Produkty przeterminowane
 • Odpady gastronomiczne
 • Odpady poubojowe
 • Martwe zwierzęta
 • itp.

Rozdrabnianie produktów spożywczych w opakowaniach Rozdrabnianie produktów spożywczych w opakowaniach Rozdrabnianie owoców i warzyw-RS30 Rozdrabnianie owoców i warzyw-RS30 Rozdrabnianie odpadów poubojowych – RS40 Rozdrabnianie odpadów poubojowych – RS40