UNTHA Polska Sp. z o.o.

Producent niezawodnych rozdrabniaczy do tworzyw sztucznych, metali, papieru, ZSEE, odpadów komunalnych oraz do niszczenia dokumentów i danych

UNTHA Polska Sp. z o.o.

Odpady komunalne

W swojej ofercie posiadamy niezawodne jednowałowe rozdrabniacze do wstępnego i końcowego rozdrabniania odpadów komunalnych, stosowane głównie w instalacjach do mechniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, w tym w instalacjach do produkcji paliwa alternatywnego (RDF). Rozdrabniacze serii XR Do wstępnego rozdrabniania nieprzetworzonych stałych odpadów komunalnych (MSW), odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów przemysłowych i z działalności usługowo-handlowych oferujemy nową innowacyjną serię wolnoobrotowych rozdrabniaczy UNTHA XR- XR2000C, XR2000R, XR3000C, XR3000R.

Zastosowana w tych rozdrabniaczach zupełnie nowa koncepcja napędu „UNTHA Eco Drive“ gwarantuje do 50% mniejsze zużycie energii w porównaniu do tradycyjnych napędów elektrohydraulicznych. „UNTHA Eco Drive“ jest jednym z najbardziej energooszczędnych systemów napędowych dostępnych na rynku.

Aby sprostać indywidualnym wymaganiom klienta, rozdrabniacz wstępny serii XR może być wyposażony w system rozrywania lub system cięcia z wewnętrznym dociskiem. W połączeniu z opatentowanym systemem sztab sita lub z różnymi wersjami sita, umożliwia to definiowanie rozmiaru frakcji od 400 mm do nawet 30 mm.

W zależności od właściwości materiału wsadowego oraz średnicy oczek sita, wydajność urządzenia wynosi od 10 t/h do nawet 70 t/h.

System cięcia System cięcia System rozrywania System rozrywania

Na szczególną uwagę zasługuje wspomniany wyżej fakt, że rozdrabniacz UNTHA z serii XR-C (z systemem tnącym) umowżliwia rozdrobnienie odpadów do 30 mm. W praktyce oznacza to, że urządzenie umożliwia jednostopniowe wytwarzanie paliwa alternatywnego (RDF/SRF), zapewniając jednocześnie bardzo dużą wydajność. Dodając do tego bardzo niskie zużycie energii w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku, rozdrabniacz UNTHA XR jest bez wątpienia technologią innowacyjną, rewolucjonizującą produkcję paliwa alternatywnego.

Główne zalety rozdrabniaczy serii XR:

 • Odporny i energooszczędny napęd UNTHA Eco Drive
 • Łatwość obsługi i konserwacji
 • Wytrzymała konstrukcja maszyny
 • Kompaktowa budowa
 • Niska emisja hałasu
 • Możliwość rozdrobnienia odpadów do 30 mm.

Przykładowe zastosowania:

 • Odpady przemysłowe i z działalności usługowo-handlowych
 • Zmieszane odpady komunalne, odpady z gospodarstw domowych
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zbelowane
 • Drewno rozbiórkowe
 • Zmieszane odpady z placów budowy
 • Odpady niebezpieczne
 • Dywany i chodniki
 • itp.

Rozdrabniacz jednowałowy XR3000RRozdrabniacz jednowałowy XR3000R Rozdrabniacz jednowałowy XR2000C Rozdrabniacz jednowałowy XR2000C

Rozdrabniacze serii TR Rozdrabniacze serii TR stworzone zostały specjalnie z myślą o rozdrabnianiu końcowym frakcji wysokoenergetycznej. Znajdują one zastosowanie głównie w instalacjach do produkcji paliw alternatywnych z odpadów. Ze względu na wysoką dostępność i dużą przepustowość, rozdrabniarki te wpisują się w szereg najbardziej rentownych maszyn do rozdrabniania końcowego.

Główne zalety rozdrabniaczy serii TR:

 • Wysoka dostępność
 • Niskie koszty eksploatacyjne
 • Duża wydajność
 • Wytrzymała i zarazem prosta konstrukcja
 • System szybkiej wymiany noży

Przykładowe zastosowania:

 • Wstępnie przetworzone odpady komunalne z gospodarstw domowych
 • Wstępnie przetworzone odpady przemysłowe oraz odpady pochodzące z placówek usługowo-handlowych
 • Wstępnie rozdrobnione bele tworzyw sztucznych
 • Wstępnie rozdrobniona folia
 • Odpady z tworzyw sztucznych powstałe w procesie recyklingu pojazdów samochodowych
 • Wstępnie rozdrobnione odpady pochodzące z przemysłu tworzyw sztucznych
 • Opakowania
 • itp.

Rozdrabniacz końcowy serii TR Rozdrabniacz końcowy serii TR Rozdrabniacz końcowy TR2500 Rozdrabniacz końcowy TR2500